Lösemi

Anti CD20 Monoklonal Antikorlar

Anti CD20 Monoklonal Antikorlar

İmmünoterapide kullanılan monoklonal antikorlar, bir hücre klonundan yapay olarak üretilir, bu nedenle tek tip immünoglobulinden oluşur. Spesifik antijenlere yöneliktirler ve bir kompleks oluşturmak için antijenlere...
BCR-ABL Tirozin Kinaz İnhibitörleri

BCR-ABL Tirozin Kinaz İnhibitörleri

BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörleri, kronik miyeloid löseminin birinci basamak tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Kronik miyeloid lösemi vakalarının % 90'ından fazlası, Philadelphia kromozomu adı verilen bir oluşumla sonuçlanan kromozomal...
Monoklonal B Lenfositozu

Monoklonal B Lenfositozu

Monoklonal B hücreli lenfositoz, monoklonal lenfositlerin belirli alt tiplerinin kanda seviyelerinin arttığı asemptomatik bir durumdur. Periferik kandaki klonal B hücrelerinin sayısının <5 x 10 9 / l olması ve lenfadenopati, organomegali, sitopeniler...
Myeloid Sarkom

Myeloid Sarkom

Myeloid sarkom, akut miyeloid lösemi ile eşzamanlı olarak veya nüksetme sırasında izole bir ekstramedüller lösemik tümör olarak ortaya çıkabilen nadir bir hastalıktır. Başka bir...
T Hücreli Prolenfositik Lösemi

T Hücreli Prolenfositik Lösemi (T-PLL)

T hücreli prolenfositik lösemi (T-PLL), olgun T hücrelerinin (T lenfositleri) kontrol dışı büyümesi ile karakterize edilen, son derece nadir ve tipik olarak agresif bir lösemi türüdür....
B Hücreli Prolenfositik Lösemi

B Hücreli Prolenfositik Lösemi (B-PLL)

B hücreli prolenfositik lösemi (B-PLL), B hücrelerinin (B lenfositleri) kontrol dışı büyümesi ile karakterize, çok nadir görülen ve tipik olarak agresif seyirli olan bir kan kanseri...
Miyelofibrozlu Akut Panmiyeloz

Miyelofibrozlu Akut Panmiyeloz

Miyelofibrozlu akut panmiyeloz, myelofibrozis ile birlikte görülen akut miyeloid löseminin çok nadir bir alt türüdür. Miyelofibrozlu akut panmiyeloz, teşhisi zor olan ve genellikle çok...
Akut bazofilik lösemi

Akut Bazofilik Lösemi

Akut bazofilik lösemi, nadir bir akut miyeloid lösemi türüdür. Akut bazofilik lösemide, blast hücrelere anormal bazofiller eşlik eder. Çok nadir görülür, akut miyeloid lösemi vakalarının %1'inden...
Akut Megakaryoblastik Lösemi

Akut Megakaryoblastik Lösemi (AML-M7)

Akut megakaryoblastik lösemi (AMKL), akut miyeloid löseminin nadir bir alt tipidir. Çocuklarda yetişkinlerden daha yaygındır. Down sendromlu çocuklarda AMKL, en yaygın akut miyeloid lösemi türüdür. Down...
Akut Eritroid Lösemi

Akut Eritroid Lösemi (AML-M6)

Akut eritroid lösemi (AML-M6), tüm akut miyeloid lösemi vakaların % 5'inden azını oluşturan, nadir görülen bir akut miyeloid lösemi türüdür. Akut eritroid lösemi, baskın bir...

Son Yazılar

- Advertisement -