Lösemi

Myeloid Sarkom

Myeloid Sarkom

Myeloid sarkom, akut miyeloid lösemi ile eşzamanlı olarak veya nüksetme sırasında izole bir ekstramedüller lösemik tümör olarak ortaya çıkabilen nadir bir hastalıktır. Başka bir...
T Hücreli Prolenfositik Lösemi

T Hücreli Prolenfositik Lösemi (T-PLL)

T hücreli prolenfositik lösemi (T-PLL), olgun T hücrelerinin (T lenfositleri) kontrol dışı büyümesi ile karakterize edilen, son derece nadir ve tipik olarak agresif bir lösemi türüdür....
B Hücreli Prolenfositik Lösemi

B Hücreli Prolenfositik Lösemi (B-PLL)

B hücreli prolenfositik lösemi (B-PLL), B hücrelerinin (B lenfositleri) kontrol dışı büyümesi ile karakterize, çok nadir görülen ve tipik olarak agresif seyirli olan bir kan kanseri...
Miyelofibrozlu Akut Panmiyeloz

Miyelofibrozlu Akut Panmiyeloz

Miyelofibrozlu akut panmiyeloz, myelofibrozis ile birlikte görülen akut miyeloid löseminin çok nadir bir alt türüdür. Miyelofibrozlu akut panmiyeloz, teşhisi zor olan ve genellikle çok...
Akut bazofilik lösemi

Akut Bazofilik Lösemi

Akut bazofilik lösemi, nadir bir akut miyeloid lösemi türüdür. Akut bazofilik lösemide, blast hücrelere anormal bazofiller eşlik eder. Çok nadir görülür, akut miyeloid lösemi vakalarının %1'inden...
Akut Megakaryoblastik Lösemi

Akut Megakaryoblastik Lösemi (AML-M7)

Akut megakaryoblastik lösemi (AMKL), akut miyeloid löseminin nadir bir alt tipidir. Çocuklarda yetişkinlerden daha yaygındır. Down sendromlu çocuklarda AMKL, en yaygın akut miyeloid lösemi türüdür. Down...
Akut Eritroid Lösemi

Akut Eritroid Lösemi (AML-M6)

Akut eritroid lösemi (AML-M6), tüm akut miyeloid lösemi vakaların % 5'inden azını oluşturan, nadir görülen bir akut miyeloid lösemi türüdür. Akut eritroid lösemi, baskın bir...
Akut Monositik Lösemi (AML-M5)

Akut Monositik Lösemi (AML-M5)

Akut monositik lösemi, akut miyeloid löseminin bir alt tipidir ve AML-5 olarakta bilinir. Bu akut miyeloid lösemi alt tipi belirgin klinik ve biyolojik özelliklere sahiptir...
Akut Miyelomonositik Lösemi

Akut Myelomonositik Lösemi (AML-M4)

Akut myelomonositik lösemi (AML-M4), neoplastik hücrelerin hem monositik hemde granülositik farklılaşma gösterdiği, akut miyeloid lösemi türüdür. Bu lösemi türünde monositler ve promonositler kemik iliğindeki...
Akut Promyelositik Lösemi

Akut Promyelositik Lösemi (APL veya AML-M3)

Akut promiyelositik lösemi (APL), bir tür olgunlaşmamış beyaz kan hücresi olan promiyelositlerin belirgin artışı ile karakterize bir kan kanseridir. Son yıllarda tedavisinde önemli gelişmeler...

Son Yazılar

- Advertisement -