Antiaritmik İlaçlar

Antiaritmik ajanlar, kardiyak aritmilerin (anormal kalp hızları veya ritimler) tedavisinde kullanılan çeşitli bir ilaç grubudur. Kardiyak aritmiler kalbin elektrik iletkenliğinde bir bozukluk olduğunda ortaya çıkar. Birçok nedeni vardır ve bu nedenler koroner arter hastalığı, kalp krizi, elektrolit bozuklukları veya enfeksiyonu içerebilir. Atriyal fibrilasyon, atriyal flutter, ventriküler fibrilasyon ve ventriküler taşikardi dahil olmak üzere birçok farklı aritmi türü vardır.

Vaughan-Williams sınıflandırması, antiaritmikleri beş ana sınıfa ayıran tarihi bir sınıflandırmadır. Bununla birlikte, bu sistemle ilgili bazı sınırlamalar vardır ve bazı daha yeni antiaritmikler birden fazla sınıfa ayrılabilir. Bazı kaynakların bazı antiaritmik ajanları diğer kaynaklara göre farklı şekilde sınıflandırabilmesinin nedeni budur.

Bazı antiaritmik ilaçlar:

 • Disopramid
 • Propafenon (Rytmonorm)
 • Amiodaron (Cordarone, Cordalin, Amidovin)
 • Sotalol (Darob)
 • Kinidin
 • Meksiletin
 • Lidokain (Aritmal, Jetmonal) vb.

Bunlara ek olarak aritmileri tedavi etmek için diğer kalp ilaçları da kullanılabilir. Bunlar, kalbin iş yükünü ve kalp hızını azaltan beta bloker grubu ilaçlar veya kalp hücrelerine kalsiyum alımını engelleyen (aynı zamanda tansiyon yüksekliği tedavisinde de kullanılır) kalsiyum kanal blokerleri de olabilir.

Antiaritmik ilaç çeşitleri

Antiaritmik ilaçlar 4 sınıfa ayrılır;

 • Sınıf I antiaritmik ilaçlar:
  Sodyum-kanal blokerleri: Kalpteki elektriksel iletimi yavaşlatarak iş görürler: Örn: kinidin, prokainamid, disopiramid, flekainid, propafenon, tokainid, meksiletin.
 • Sınıf II antiaritmik ilaçlar: 
  Beta blokerler; düzensiz ritmi oluşturan odakları baskılar, adrenalinin etkilerini azaltır. Kan basıncını ve kalp hızını düşürür (normal etki). Örn: Propranolol, metoprolol, atenolol.
 • Sınıf III antiaritmik ilaçlar:
  Kalpte potasyum kanallarını bloke edip elektrik iletimini yavaşlatarak iş görürler; Örn: amiodaron, sotalol.
 • Sınıf IV antiaritmik ilaçlar: 
  Bu sınıf ilaçlar sınıf II ilaçlar gibi çalışır, fakat kalpte kalsiyum kanallarını bloke ederler; Örn: diltiazem, verapamil.

Antiaritmik ilaçların yan etkileri

Antiaritmik ilaçların yan etkileri aşağıdakiler olabilir:

 • Aritmide artış,
 • Alerjik reaksiyon,
 • Göğüs ağrısı,
 • Bayılma,
 • Ayak ve bacaklarda şişlik,
 • Bulanık görme,
 • Nefes darlığı,
 • Yüksek kalp hızı (istirahatta 100’ün üzeri),
 • Aşırı yavaş kalp hızı (60’ın altı),
 • Baş dönmesi ve sersemlik hissi,
 • Tat duyusunda değişiklik (acı veya metalik tat),
 • İştah kaybı,
 • Öksürük,
 • Güneş ışığına karşı hassasiyet,
 • İshal veya kabızlık.
Cem Mersinli, yazılım alanındaki eğitimini 2005 yılında Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sağlık sektörü ve sağlık hizmetleri pazarlaması özel ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Sağlık alanında literatür incelemeleri ve bilimsel çalışmaların takibini yaparak, konsultasyon.net üzerinde güncel içeriklerin paylaşımını planlamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here