Kalsinörin İnhibitörleri

Kalsinörin inhibitörleri, kalsinörinin etkisini engelleyen ilaçlardır. Kalsinörin, bağışıklık sisteminin T hücrelerini aktive eden bir enzimdir. T-hücreleri (T-lenfositler olarak da adlandırılır), hücre aracılı bağışıklıkta önemli bir rol oynayan bir tür beyaz kan hücresidir. Kalsinörin inhibitörleri, bağışıklık sistemini baskıladıkları için, immunsupresif ilaçlar grubunda yer alır.

Topikal krem kalsinörin inhibitörleri (pimekrolimus, takrolimus), diğer tedavilerin başarısız olduğu atopik dermatit gibi inflamatuar cilt hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır. Oral ve enjekte edilebilir kalsinörin inhibitörleri (siklosporin, takrolimus), postoperatif immünosupresyonun (organ reddinin önlenmesi) hem indüksiyonu hem de idamesi için kullanılır.

Kalsinörin inhibitörleri aşağıda listelenmektedir:

 • Siklosporin
 • Takrolimus
 • Pimekrolimus
 • Voklosporin

Siklosporinin yan etkileri doza bağımlı olmakla birlikte, ilaç birkaç ciddi yan etkiye neden olabilir. Bunlar şunları içerir:

 • Nefrotoksisite
 • Hepatotoksisite (kersetin, hepatotoksisitesine karşı korur)
 • Hayatı tehdit eden enfeksiyonlar
 • Lenfomalar
 • Hipertansiyon
 • Hiperlipidemi
 • Hiperkalemi 
 • Hiperürisemi
 • Hipomagnezemi 
 • Titreme 
 • Hirsutizm
 • Glikoz intoleransı
 • Diş eti hiperplazisi

Takrolimusun yan etkileri çoğunlukla siklosporininkine benzerdir. Takrolimus, kullanımının alopesi ile sonuçlanabilmesi ve siklosporin gibi hirsutizm veya dişeti hiperplazisine neden olmaması açısından siklosporinden farklıdır. Daha önceki çalışmalarda araştırmacılar, takrolimus uygulayan hastalarda transplantasyon sonrası insüline bağımlı diyabet gözlemlediler.

Pimekrolimus’un yan etkileri aşağıda belirtildiği gibi çoktur:

 • Yanma, batma ve kaşıntı (ana yan etkiler)
 • Uygulama yeri reaksiyonu (eritem, ciltte renk değişikliği)
 • Ateş
 • Baş ağrısı
 • Mide bulantısı
 • Grip benzeri semptomlar
 • Öksürük
 • Burun tıkanıklığı
 • Nazofarenjit 
 • Epistaksis
 • Sinüzit 
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Bronşit
 • Bademcik iltihabı
 • Boğaz ağrısı
 • Akciğer iltihaplanması
 • Nefes darlığı
 • Akne
 • Folikülit
 • Astım
 • Kabızlık
 • Ürtiker
 • Gastroenterit 
 • Karın ağrısı
 • Kusma
 • Anafilaksi
 • Lenfadenopati
 • Anjiyoödem
 • Malignite (skuamöz/bazal hücreli karsinomlar, malign melanom ve lenfoma)
Cem Mersinli, yazılım alanındaki eğitimini 2005 yılında Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sağlık sektörü ve sağlık hizmetleri pazarlaması özel ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Sağlık alanında literatür incelemeleri ve bilimsel çalışmaların takibini yaparak, konsultasyon.net üzerinde güncel içeriklerin paylaşımını planlamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here